รู้ไว้...ใช้เล่น
พลังงาน หาได้จากไหน
Posted by Support 555 on 17 January 2013 14:55:15

Q : พลังงาน หาได้จากไหน

A : หาได้จาก Event ภายในเกม หรือ Item [ อาจจะมีลดด้วยในกรณีทำ Event ]

Energy จะขึ้น +1 ทุกๆ 60 วินาที และจะเต็มหลอด 3000 ใช้เวลา 50 ชม.

บาง Event เช่น ทานอาหาร ก็มักจะบวก energy หรือ มี NPC มาให้กำลังใจ ก็อาจจะเพิ่ม energy หรือ อารมณ์ได้ในทางกลับกันบาง event ก็ลดค่าต่างๆได้เช่นกัน

(117 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Asiasoft Corporation Public Company Limited.