รู้ไว้...ใช้เล่น
วิธีการสมัคร @Passport แบบใหม่
Posted by [Support] Jitti on 10 April 2013 11:17:00

วิธีการสมัคร @Passport/@ID

อ้างอิงข่าว http://www.asiasoft.co.th/newsPreview.asp?contID=33822  ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ได้มีการปรับวิธีการสมัคร @Passport ใหม่โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

     สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร @Passport มี ข้อมูลที่ถูกต้องในการสมัคร, อีเมลที่สามารถใช้งานได้จริง โดยมีวิธีการสมัคร @Passport ดังนี้

     1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.asiasoft.co.th คลิกที่หัวข้อ "สมัคร @Passport"

     2. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"
     ข้อควรระวัง  :   ***ชื่อ - นามสกุล ต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นของตนเองเท่านั้น***
                          ***อีเมล์ที่ใช้ ต้องไม่ซ้ำกับอีเมล์ที่ใช้ในระบบ @Passport***

 

         3. ระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยัง E-mail ที่ทำการลงทะเบียนไว้ ให้ทำการตรวจสอบ E-mail ที่กรอกตอนสมัคร

 


          4. เมื่อเข้ามาตรวจสอบ E-mail แล้ว ในอีเมลจะแจ้งเลข OTP 6 หลัก เพื่อใช้ในการสมัครให้จำเอาไว้ และกด “คลิกเพื่อยืนยันที่นี่” เพื่อไปยังหน้าสมัครต่อ 

 

          5. คลิกใส่รหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจาก Email จากนั้นให้กด Submit 
          ข้อควรระวัง :  รหัส OTP มีอายุ 10 นาทีหลังจากได้รับอีเมล กรณีที่ OTP หมดอายุสามารถขอรหัสใหม่ได้ที่หน้าสมัคร เลือกที่หัวข้อ "Resend Verify E-Mail & OTP"

 


          6. กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ, @ID ที่ใช้ในการเข้าเล่นเกม  และวันเกิด ข้อมูลต่างๆให้ครบ เสร็จแล้วกด “ลงทะเบียน”
          ข้อควรระวัง  :   ***สำหรับการกรอก @ID ให้กรอกด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข 8-12 ตัวเท่านั้น***

 

           7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยระบบจะส่งข้อมูล @Passport ไปยังอีเมลที่ทำการสมัครด้วย หากเพิ่งสมัครแล้วลืมก็สามารถตรวจสอบได้ที่อีเมลที่ใช้สมัครได้เลยค่ะ

 

 

           8. หลังจากนั้น จะได้รับ @Passport, @ID และ Password ของระบบ @Passport สามารถนำ @ID ไป Login เล่นเกมได้ทันที

 

 

 

 

(415 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Asiasoft Corporation Public Company Limited.