รู้ไว้...ใช้เล่น
การเปลี่ยนรูป Avatar ในเกม
Posted by Support 519 on 06 June 2013 16:25:45

การเปลี่ยนรูป Avatar ภายในเกม

- เลือกรูปภาพที่มีขนาดเป็น 320 x 240 และนามสกุล JPG เท่านั้น

- ไปที่โฟลเดอร์ที่เราลงเกม SuperStar เอาไว้ นำรูปที่ต้องการใส่โฟลเดอร์ CamImage เช่น C:\PlayPark\SuperStar\CamImage

- ตั้งชื่อรูปภาพว่า cam_image_01 [ ลบรูปอื่นๆออกจากโฟลเดอร์ CamImage ให้เหลือ 1 รูป คือรูปที่เราจะใช้เท่านั้น ]

- Login เข้าเกม SuperStar ทำการตั้งค่าตามรูปภาพ


1. เลือกหัวข้อ Option
2. เลือกหัวข้อ กล้องวีดีโอ
3. Click ตรงที่ รูปที่ฉันเก็บไว้
4. แสดงตัวอย่างรูปที่เลือกไว้
5. กด ตกลง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

(0 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Asiasoft Corporation Public Company Limited.