การดาวน์โหลดโปรแกรมเกมและวิธีการติดตั้ง
Posted by [MIS] Admin on 27 September 2010 10:45:15

ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเกมเวอร์ชั่นล่าสุดรวมไปถึง manual patch ได้ที่ http://rohan.asiasoft.co.th/detail.aspx?webID=124&TID=256&contID=3655


วิธีการติดตั้งโปรแกรมเกมจาก Rohan Downloader

 

โปรแกรม Rohan Downloader  
     สามารถดาวน์โหลด Client เวอร์ชั่น 1.0 ได้โดยการกดหยุดหรือออกจากโปรแกรม แล้วกลับมาดาวน์โหลดต่อจากจุดเดิมที่ดาวน์โหลดไว้ได้
 
วิธีใช้งานโปรแกรม Rohan Downloader  

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Rohan Downloader ขนาด 688KB โดยคลิกที่ปุ่ม "Rohan Downloader" หรือ"Rohan Downloade Mirrorr"

2. กดปุ่ม"Run" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม จะทำการสร้าง Shortcut ของโปรแกรมไว้ที่หน้า Desktop โดยอัตโนมัติหรือกดปุ่ม "Save" เพื่อเลือกตำแหน่งเก็บ Shortcut เอง


3.
เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรม ให้กดปุ่ม "Browse.." เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ติดตั้งเกม 
 
    
4. เมื่อเลือกตำแหน่งได้แล้ว ให้กดปุ่ม "OK" จากนั้นกดปุ่ม "Next" เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด ขณะดาวน์โหลดสามารถหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราวหรือออกจากโปรแกรมแล้วกลับมาดาวน์โหลดต่อได

5. กดปุ่ม "Pause" เมื่อต้องการหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว และเมื่อต้องการดาวน์โหลดต่อให้กดปุ่ม "Resume"กดปุ่ม "Stop" เมื่อต้องการปิดโปรแกรม หากต้องการให้กลับมาดาวน์โหลดต่อได้ในภายหลัง ให้กดปุ่ม "Yes"

    

6. หากปิดโปรแกรมไป แล้วต้องการกลับมาดาวน์โหลดต่อ ให้เปิดโปรแกรมโดยคลิกที่ "AsiasoftDL_RH.exe" 
 

(22 vote(s))
Helpful
Not helpful