การติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution (สำหรับ Windows 7)
Posted by on 01 October 2012 15:54:07

การติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution (สำหรับ Windows 7)

สำหรับการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution (Counter และ Client) ใน Windows 7 นั้น ต้องมีการปรับแต่งตัวติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution ตามขั้นตอนดังนี้ก่อน

1. ทำการคลิกขวาที่ตัวติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution แล้วเลือกคำสั่ง Properties2. เมื่อหน้าต่าง Properties ขึ้นมาแล้ว ตรงบริเวณด้านบน ให้ทำการเลือกแถบ Compatibility จากนั้นตรงบริเวณ Compatibility mode ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ "Run this program in compatibility mode for:" แล้วทำการเลือกเป็น "Windows XP (Service Pack 3)" จากนั้นกดปุ่ม "OK"3. ทำการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution ตามขั้นตอนปกติ (ดูขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution คลิกที่นี่)
 

(7 vote(s))
Helpful
Not helpful