การติดตั้งโปรแกรม @Updater (เครื่อง Server)
Posted by [Support] Sutee, Last modified by [CM] Avocado on 18 August 2015 11:46:55

วิดีโอสอนการติดตั้ง @Updater (เครื่อง Server)
การติดตั้งโปรแกรม @Updater (เครื่อง Server)

1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ชื่อว่า GameServer.exe2. เมื่อหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาให้กดปุ่ม " Next "3. ทำการเลือกไดร์ฟที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม (ในตัวอย่างมีการเลือกเป็น D:\Program Files\GameServer) จากนั้นกดปุ่ม " Next "4. หน้าต่างระหว่างการติดตั้งโปรแกรม5. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม " Finish "6. จากนั้นจะมีหน้าต่างการ Login เข้าใช้งานโปรแกรมขึ้นมา ให้ทำการกรอกข้อมูล Username และ Password ลงไปแล้วกดปุ่ม " Verify "

หมายเหตุ : ข้อมูล Username และ Password จะมีการได้รับหลังจากที่มีการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม @Updater ทางหน้าเว็บไซต์7. เมื่อมีการ Verify เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นข้อความดังรูป จากนั้นให้กดปุ่ม " OK "8. จากนั้นระบบจะมีการแสดงข้อมูล IP Address ของเครื่อง Server ขึ้นมา ให้ทำการตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกับที่ได้มีการตั้งค่าเอาไว้หรือเปล่า หากข้อมูลตรงกันแล้ว ให้กดปุ่ม " Next " ดังรูป9. ตรงบริเวณหัวข้อ Select Line: ให้เลือกเป็น " Asiasoft " แล้วกดปุ่ม " Next "10. ระบบจะให้ทำการตั้งข้อมูล Restore Password Setup (ระบุเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขจำนวน 8 - 12 ตัว) จากนั้นกดปุ่ม " Install "11. โปรแกรมก็จะเริ่มติดตั้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ดังรูป12. ระหว่างการติดตั้งข้อมูลเพิ่มเติม หากมีข้อความแจ้งเกี่ยวกับ Windows Security ให้กดที่ปุ่ม " Install  this driver software anyway "13. เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม " Finish " จากนั้นระบบจะทำการ Restart เครื่องให้อัตโนมัติ

Last Updated 17/04/2015


(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below (we use this to prevent automated submissions).