การตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้น
Posted by [Support] Sutee, Last modified by [CM] Avocado on 18 August 2015 10:38:59

การตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้น

1. เข้าที่หัวข้อ Setup แล้วเลือกหัวข้อ System Setup ดังรูป2. หัวข้อ " Menu Setup "

 

รายละเอียดการตั้งค่าในหัวข้อ " Menu Setup " มีดังนี้

* หัวข้อ General

- Hide tray icon = เวลาที่ทำการปิดโปรแกรม @Updater (ฝั่งเครื่อง Client) จะไม่มีการย่อโปรแกรมลงมาอยู่บริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ
- Synchronize time = เปิดการ Synchronize  (แนะนำให้ทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อนี้)
- Server IP: = แสดงข้อมูล IP Address ของเครื่อง Server ที่ใช้งานโปรแกรม @Updater (ฝั่งเครื่อง Counter)

* หัวข้อ Update window settings

- Allow to browse game folder (ยังไม่เปิดใช้งาน)
- Enable forcibly repair games (ยังไม่เปิดใช้งาน)

* หัวข้อ Menu Display Setup

- Small Icon กับ Big Icon = เป็นการแสดงผลของไอคอนเกมที่โปรแกรม @Updater (ฝั่งเครื่อง Client) ว่าจะให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่
- Window for menu = โปรแกรม @Updater (ฝั่งเครื่อง Client) จะมีการแสดงผลในรูปแบบของหน้าต่าง Windows โดยสามารถระบุขนาดของหน้าต่างโปรแกรมได้ว่าจะแสดงขนาดเท่าใด (ระบขนาดที่ช่อง Height: และช่อง Width:)
- Auto adjust resolution = โปรแกรม @Updater (ฝั่งเครื่อง Client) จะมีการกำหนดขนาดของหน้าจอโปรแกรมโดยปรับตามขนาดของหน้าจอ Monitor ที่ใช้งานอยู่

3. หัวข้อ " Update Setup "รายละเอียดการตั้งค่าในหัวข้อ " Update Setup " มีดังนี้

3.1 แถบ " Menu Update "

* หัวข้อ " General "

- Keep window when comparison update (ยังไม่เปิดใช้งาน)
- Wait 5 secs,then auto run games = เมื่อคลิกที่ไอคอนเกมผ่านโปรแกรม @Updater (ฝั่งเครื่อง Client) จะมีการนับถอยหลังประมาณ 5 วินาทีแล้วจึงเปิดเกมขึ้นมา
- Update-free for Local Games (ยังไม่เปิดใช้งาน)

* หัวข้อ " Game Path " จะเป็นการกำหนด Path ของเกมที่ทำการ Download ว่าจะให้อยู่บริเวณใดของเครื่อง Server และเครื่อง Client โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- คลิกที่ประเภทเกมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกที่ไอคอนรูปไขควงดังรูป (ในตัวอย่างจะมีการแก้ไขเกมประเภท NetGame)- ทำการกำหนด Server Path: (บริเวณที่เก็บข้อมูลเกมในเครื่อง Server) และ Client Path: (บริเวณที่เก็บข้อมูลเกมในเครื่อง Client) จากนั้นกดปุ่ม OK ดังรูปหมายเหตุ : กรณีที่ใช้งานระบบ Diskless แบบแชร์ Image นั้น เครื่อง Server จะต้องมีการ Mount Image ของไดร์ฟเกมที่ใช้งานในเครื่อง Client ขึ้นมาก่อน จากนั้นตรงช่อง Server Path: ให้ระบุเป็นไดร์ฟที่ทำการ Mount Image ขึ้นมา

3.2 แถบ " Server Sync " (ยังไม่เปิดใช้งาน)

3.3 แถบ " Background P2P " (ยังไม่เปิดใช้งาน)

4. หัวข้อ " Center Setup "4.1 แถบ " Basic Setup "

* หัวข้อ " General "

- Map Port และ Port Mapping: (ยังไม่เปิดใช้งาน)

- Download Number: = จำนวนปริมาณเกมที่ต้องการให้ Download ได้พร้อมกัน (สูงสุดคือ 5 เกม)

- Auto retry when no speed = เมื่อ Speed การ Download ลดลงจนเหลือ 0 เช่นกรณี Internet หลุดการเชื่อมต่อ โปรแกรมจะทำการ Download เกมให้ใหม่อีกครั้งหลังจาก Speed การ Download กลับคืนมา (แนะนำให้ทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อนี้)

- Select Line: (ยังไม่เปิดใช้งาน)

- ADSL (ยังไม่เปิดใช้งาน)

* หัวข้อ " Speed Limit Setup " (ยังไม่เปิดใช้งาน)

4.2 แถบ " Auto-add Games " (ยังไม่เปิดใช้งาน)
Last Updated 21/04/2015
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below (we use this to prevent automated submissions).