การติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution
Posted by [MIS] Admin, Last modified by [Support] Sutee on 27 January 2016 11:52:21

การติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution

โปรแกรม @Cafe Solution จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. โปรแกรม @Cafe Solution (Counter) --- ทำหน้าที่เป็นเครื่องควบคุม คิดค่าบริการ ทำรายงาน ขายสินค้า
2. โปรแกรม @Cafe Solution (Client) --- ทำหน้าที่จำกัดเวลาการใช้บริการของลูกค้าในร้าน
 

การเตรียมเครื่อง Computer ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution

1. ระบบ IP Address ของเครื่องในร้านต้องใช้แบบ "Manual IP Address" เช่น 192.168.1.XXX เป็นต้น (ดูขั้นตอนการตั้งค่า IP Address แบบ Manual IP Address คลิกที่นี่)
2. ทำการเชื่อมต่อเครื่อง Printer หากต้องการใช้งานระบบการขายแบบคูปอง
3. เครื่อง Computer ทั้งหมด ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ Internet

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution (Counter)

1. ทำการคลิกขวาที่ตัวติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution (Counter) จากนั้นเลือกคำสั่ง "Open"2. คลิกที่ปุ่ม "Next"3. คลิกที่ปุ่ม "Yes"4. ทำการเลือกบริเวณที่จะติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution โดยกดที่ปุ่ม "Browse..." (ในรูปตัวอย่าง มีการกำหนดบริเวณที่ติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution เป็น C:\Program Files\@Cafe Solution) จากนั้นกดปุ่ม "Next"5. คลิกที่ปุ่ม "Next"6. หน้าต่างระหว่างทำการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution7. จากนั้น จะมีให้ทำการติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus เพิ่มเติม (ขั้นตอนนี้แนะนำให้กดปุ่ม "Cancel" เพื่อยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus (Version 2.2) เนื่องจากปัจจุบันโปรแกรม @IP Bonus มีการอัพเดทเป็น Version 3.0 แล้ว)8. คลิกที่ปุ่ม "Yes" เพื่อยืนยันในการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม @IP Bonus (Version 2.2)9. คลิกที่ปุ่ม "Finish"10. คลิกที่ปุ่ม "Finish" อีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution11. บริเวณหน้าจอ Desktop ก็จะมีไอคอนชื่อ @CafeSolution ขึ้นมา12. ทำการคลิกขวาที่ไอคอนชื่อ @CafeSolution ที่หน้าจอ Desktop จากนั้นเลือกคำสั่ง "Open"13. ทำการกรอกข้อมูลไอดี (รหัสสมาชิก @Cafe) และรหัสลับ (รหัสผ่านของ @Cafe) จากนั้นกดที่ปุ่ม "OK" 

 

15. ทำการกดที่ปุ่ม "ยืนยัน" โดยไม่ต้งทำการกรอกข้อมูลรหัสผ่านลงไป

 

16. กดที่ปุ่ม "OK"17. ก็จะมีการเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานโปรแกรม @Cafe Solution (Counter)ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution (Client)

1. ทำการคลิกขวาที่ตัวติดตั้งโปรแกรม @Cafe Solution (Client) จากนั้นเลือกคำสั่ง "Open"2. คลิกที่ปุ่ม "Next"3. เมื่อมีการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการเลือกหัวข้อ "Yes, I want to restart my computer now." จากนั้นกดปุ่ม "Finish"4. เมื่อเครื่อง Client มีการ Restart เครื่องขึ้นมาแล้ว ให้ทำการกรอกข้อมูล IP Address ของเครื่อง Counter ลงไป แล้วกดปุ่ม "กาใช้" (ในรูปตัวอย่าง เครื่อง Counter มีการใช้งาน IP Address 192.168.1.100 จึงต้องทำการกรอกข้อมูล IP Address นี้ลงไป) 
 

 

 

(18 vote(s))
Helpful
Not helpful