รู้ไว้...ใช้เล่น: ปัญหาที่พบบ่อย FAQ
ใช้ Windows7 ขึ้นว่า Internet Stop Working
Posted by Support 501 on 08 June 2011 14:26:06

Q : ใช้ Windows7 แล้วเข้าเล่นเกมไม่ได้ขึ้นว่า Internet Explorer has stopped working

A : Internet Explorer has stopped working ของ Windows 7 ให้ดำเนินการแก้ไขดังนี้
1. เปิด Control Panel แล้วพิมพ์คำว่า User Account ลงไปใน Search Box
2. จะมี Link อยู่ล่างๆ ว่าให้ เปิด หรือ ปิด UAC Turn >>> User Account Control (UAC) on or off
3. Click เครื่องหมายถูกออก ตรงคำว่า Use User Account Control (UAC) to help protect your computer
4. Restart เครื่อง Computer

หรือลองแก้ไขตามวิธีนี้

1. เข้าไปที่ Tool - Internet Option - Security - คลิกเครื่องหมายถูกที่ Enable protected Mode ออก
2. กด OK เลือกที่ Security คลิกเครื่องถูกที่ Enable Protected Mode ออกค่ะ
3. กด OKเลือก Security-Trusted Sites - คลิกเครื่องถูกที่ Enable protected Mode ออก
4. กด OK ลองปิด Firewalls ที่เครื่องและให้ท่านลองทำการ Login เข้าเกมใหม่อีกรอบ

(87 votes)
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Asiasoft Corporation Public Company Limited.